עד פופ

אחרי שאהוד מנור ז"ל הזדכה על "עד פופ", קיבלתי אותה אני. זאת היתה תכנית קליפים מהעולם ומהארץ, בתקופת הולדת הקליפים המוסיקליים. הגשתיה עם שניים, מיכל ניב ז"ל ויואב קוטנר יבדל"א. פעם בשביל לראות קליפ היו צריכים לחכות שבוע לתכנית הזאת. מה שהראינו היה נהיה להיט במיידי, וזאת היתה אחריות כבדה. אחר כך פרשתי, תהרגו אותי אם אני זוכר למה.